Đồng tiền của Zimbabwe đã bỏ rất xa đồng Việt Nam

Đồng tiền của Zimbabwe đã bỏ rất xa đồng Việt Nam. Hy vọng không bao giờ đồng Việt Nam đuổi kịp :)
35.000.000.000.000.000$ Zimbabwe = 1$ Mỹ.
"Kinh tế Zimbabwe đã rơi vào lụn bại trong hơn 10 năm nay khi lạm phát siêu phi mã khiến đồng tiền nước này có tỷ lệ hối đoái ở mức siêu tưởng: 35 triệu tỷ dollar Zimbabwe tương đương 1 USD vào năm 2015.
Năm 2008, lạm phát ở nước này lên tới 500 tỷ % và về cơ bản đã quét sạch tiền tiết kiệm của người dân gửi bằng đồng nội tệ ở ngân hàng."
14/03/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *