Hướng dẫn kê khai thuế tncn chi tiết và đúng cách

Được biết đến là một loại thuế bắt buộc phải kê thai theo quy định của cục thuế Nhà nước khi mà doanh nghiệp, công ty đang trong quá trình phát triển và hoạt động. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về nguyên tắc kê thai cũng như tính thuế của loại thuế này. Chính bởi vậy mà trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn kê khai thuế tncn chi tiết và đúng cách.
 
Tìm hiểu về nguyên tắc khai thuế theo quy định
Nguyên tắc đầu tiên của việc thai thuế tncn đó chính là dựa trên quy định về việc phát sinh thu nhập được tính theo đơn vị hàng tháng hoặc hàng quý (3 tháng). Trong thời gian tháng hoặc quý đó nếu cá nhân bạn hoạt động làm việc trong công ty doanh nghiệp và có tạo ra và phát sinh thu nhập thì có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm nộp thuế theo phần trăm quy định của cục thuế nhà nước. Vậy trong trường hợp mà người lao động không phát sinh thu nhập trong kỳ hạch toán của cá nhân thì có phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế không? Theo quy định đã nêu rõ, nếu như cá nhân không phát sinh bất cứ thu nhập nào trong kỳ hạch toán thì không cần phải chi trả khoản thuế tncn này.
Nguyên tắc trong việc xác định khai thuế theo tháng hoặc là theo quý được tính bằng việc thu khai thuế của tháng thứ nhất khi bắt đầu kê thai và hình thức khai thuê này sẽ được áp dụng trong thời gian một năm liên tiếp như vậy. Thông thường, nếu như trong tháng đầu tiên mà doanh thực, công ty có mức phát sinh thu nhập được chứng minh bằng giấy tờ hợp pháp đạt từ 50 triệu đồng trở lên thì sẽ khai thuê thu nhập cá nhân theo tháng và đối với các trường hợp còn lại sẽ tiến hành làm thu tục kê khai theo quý, mỗi quý được tính bằng ba tháng.
Theo như quy định chung của việc tổng kết thu nhập thuế cá nhân thì mỗi cá nhân phải có trách nhiệm kê thai theo đúng quy định vào thời gian quy định, trong trường hợp đại diện các tập thể, tổ chức, cá nhân muốn kê thai thuế tncn cho mọi người thì phải chứng minh được ủy quyền hợp pháp theo đúng quy định.
 
Những loại thu nhập nào phải chịu thuế TNCN?
Thực tế, nghĩa vụ pháp lý nộp thuế tncn là điều mà ai cũng biết những việc để phân loại và sắp xếp các loại thu nhập nào phải chịu phần trăm thuể của tncn thì vẫn là những mơ hồ và chưa rõ ràng. Dưới đây là hướng dẫn kê khai thuế tncn một số loại thu nhập phải chịu nộp loại thuế này bao gồm tiền lương tiền công, thu nhập từ việc chuyển nhượng, thu nhập từ việc thừa kế hưởng thừa kế, thu nhập từ việc đầu tư vào hoạt động kinh doanh, thu nhập từ việc mua bán trao đổi bản quyền có bao gồm bản quyền thương mại và thu nhập được hưởng từ quà tặng…
20/11/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *